2018 – 2020 жылдарға арналған 112 Еңбекшілдер аудандықмәслихатының аппаратының БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

 

«Еңбекшілдер аудандық мәслихатының аппараты» ММ

2017 жылғы «__» ____

___ өкімімен

бекітілген

 

 

2018 - 2020 жылдарға арналған

112 Еңбекшілдер аудандықмәслихатының аппаратының

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

 

 

Бюджеттіқ бағдарламаның әлімшісі және атауы; 1120268 «Енбекшілдер аудандықмәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі.

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы : 112001000 «аудан мәслихатының қызметін қамтамасыз ету»

 Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі ҚР № 148 заңы 23.01.01ж. « ҚР мемлекеттік жергілікті басқару және өзін - өзі басқару туралы».

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай- мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

мазмұнына қарай - күрдклі шығыстарды іске асыру

іске асыру тәсіліне қарай - жеке

ағымдағы/даму - ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Сапасын арттыру аппаратының қызметін және аудандық мәслихат депутаттарының

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Ұйымдастырушылық және құқықтық қызметін қамтамасыз ету аудандық мәслихатының

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

 

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

 

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

112 001 000

мың.тенге

15799

16156

17107

17107

17107

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың.тенге

15799

16156

17107

17107

17107

 

Тура нәтижелердің көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Келісім шартпен жұмыс жасайтын қызметшілер саны

адам

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Бақылауды ұйымдастыру және орындау аудандық мәслихат шешімдерінө зара байланыс ынқамтамасы зетеді, мәслихатаппараты, аудандықәкімдікжәнеоныңбөлімдері, мемлекеттікмекемелермен, кәсіпорындармен, қоғамдық бірлестік термен және бұқаралық ақпарат құралдары нақатысты мәселелер бойынша жергілікті өкілетті органдардың

адам

2

2

2

2

2

Ұйымдастырушылыққамтамасызету, дайындау және өткізу сайлау комиссияларының және аудан әкімдерінің сайлауын Степняк қ. және ауылдық округә кімдері, өзарабайланысты аудандық сайлау комиссиясы құзыретін ежатқызылған мәселелер жергілікті өкілді органның;

адам

2

2

2

2

2

Іс-шаралардыәзірлеужәнеөткізубойыншасессияларды, тұрақтыкомиссиялардыңотырыстарынжәнебасқадаіс-шаралар;

адам

2

2

2

2

2

Құқықтықсараптама НҚА, олардыәділеторгандарындатіркеужәнежариялау БАҚ;

адам

2

2

2

2

2

Мониторинг НҚА, НҚА тіркелімінжүргізу

адам

2

2

2

2

2

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Аудандықбюджетқаражаты

мын.тенге


  15799


16156

 

17107

 

17107

 

17107

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мын.тенге


  15799


16156

 

17107

 

17107

 

17107

 

Тура нәтижелердің көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең


2016

 

2017


2018


2019


2020

...


адам


9


9


9


9


9

...

 

 

 

 

 

 

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең


2016


2017


2018


2019


2020

...

мын.тенге


13425


13838

 

17107

 

17107

 

17107

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

 

мын.тенге


13425


13838

 

17107

 

17107

 

17107

 

 

 

 

 

 

Енбекшілдер ауданының

Мәслихатының хатшысы                                                                        Шәуенов С.Ж.

 

 

Приемная: 8 (716 39) 2-19-33
e-mail: enbekmaslihat@mail.ru